Quick Guide On Writing Thesis (under heavy construction)

 

A talk to my own students on some principles in writing graduate thesis (luận văn đồ án tốt nghiệp) – to be gradually revised

A talk to K50 SE students on preparing slides for and presentation skills at the graduation defense

 

Samples of introduction chapter – written by my former students (K49) – still not so good but maybe useful

-          Phát hiện lỗ hổng an ninh trên các ứng dụng webBùi Duy Hùng

-          Cân bằng tải cho các hệ WebServer lớn đảm bảo Scalability Duy Pho

-          Phát hiện trùng lặp văn bản xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerPhạm Nguyễn Tuấn Anh

-          Tổ chức tối ưu website để nâng cao thứ hạng t́m kiếm trên mạngPhan Anh Tuấn

-          Thuật toán định tuyến trong mạng không dây địa h́nh xấuTrần Quang Khôi

-          T́m hiểu giao thức vi thanh toán Millicent thiết kệ công cụ API hỗ trợ cho cài đặt ứng dụngNguyễn Kim Dung

-          Chia sẻ dữ liệu qua mạng ngang hàng giao thức BitTorrentHoàng Việt Đức

-          Lưu trữ thông tin hướng dữ liệu (data-centric storage DCS)Lương Hữu Long

-          Xuất bản trực tuyến cấu trúc dữ liệu xác thựcNguyễn Văn Việt