top
Page
Menu
News

Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm

Tin tức

Tin tức

Định hướng Đề tài tốt nghiệp Kỹ sư và Cử nhân - Kỳ 2015-2

1. Sinh viên tham khảo danh sách định hướng đề tài tại đây
2. Sinh viên lựa chọn đề tài và đăng ký theo form tại đây.
Deadline để đăng ký đề tài: 17/01/2016.
3. Bộ môn sẽ xét duyệt/điều chỉnh các nguyện vọng, và kết quả sẽ được thông báo trên website hoặc bảng thông báo trước phòng 601-B1 trước ngày 23/01/2015.

Chú ý:
- Các sinh viên đã đăng ký trên Bộ môn, vui lòng điền thông tin theo form online để tiện cho việc theo dõi, tổng hợp.
- Do Bộ môn quy định kỳ này vẫn đăng ký qua bản cứng, nên các em vẫn lên Bộ môn (Phòng 601-B1) để đăng ký và ký xác nhận nhé. Từ kỳ sau sẽ chuyển sang online :-)
 
« prev top next »
top
Page
Menu
News
top
Page
Menu
News

Tin tức

Định hướng Đề tài kỳ 2 - 2015 


Danh sách Phân công đề tài