top
Page
Menu
News

Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm

Giới thiệu

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên, Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm,
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông,  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nôi.
 
Liên hệ:
  Phòng 601, Nhà B1
  Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  1, Dai Co Viet, Hai Ba Trung
  Hanoi, Vietnam
  Email: hungnt@soict.hust.edu.vn
 

 

top next »
top
Page
Menu
News
top
Page
Menu
News

Tin tức

Định hướng Đề tài kỳ 2 - 2015 


Danh sách Phân công đề tài