IT3080: Mạng máy tính

Cập nhật điểm làm bài tập trắc nghiệm(quiz)
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Bùi Trọng Tùng

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, SoICT, HUST

Email: tungbt@soict.hust.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 405 - Nhà B1 - Đại học Bách khoa Hà Nội

THÔNG TIN HỌC PHẦN
Khối lượng: 3(3-0-1-6)
 • Lý thuyết: 45 tiết
 • Bài tập: 15 tiết
 • Thực hành: 5 bài (x 3 tiết)

Học phần học trước: IT1110 - Tin học đại cương

Mục tiêu: Môn học cho phép sinh viên có những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet. Sau khi học xong học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 • Nắm được các kiến thức cơ bản về hoạt động mạng máy tính
 • Hiểu được ý nghĩa của mô hình OSI
 • Vai trò của IP và chồng giao thức TCP/IP
 • Vận dụng kiến thức để giải quyết một số bài toán cấu hình hệ thống mạng trên thực tế

Nội dung vắn tắt học phần: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, mô hình OSI và TCP/IP. Mạng cục bộ, các phương thức đa truy cập và kết nối mạng cục bộ sử dụng Bridge, Switch, Hub. Kết nối liên mạng sử dụng giao thức Internet Protocol (IP) và các vấn đề liên quan (định tuyến, đánh địa chỉ...). Giao thức TCP/UDP và quá trình quản lý kết nối, cơ chế cửa sổ trượt, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn... Các ứng dụng phổ biến trên Internet (Mail...).

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
- Quá trình(0.5):
 • Thực hành: 60%
 • Thi giữa kỳ: 40%
- Thi cuối kỳ(0.5)
SÁCH THAM KHẢO
[1] Networking: a top-down approach featuring the Internet, 6th Edition, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley 2012
[2] TCP/IP tutorial and technical overview, Lydia Parziale, David T.Britt, IBM Redbooks 2006
[3] Data and Computer Communications, 8th Edition William Stallings, Pearson Prentice Hall 2007
BÀI GIẢNG
Nội dung Bài giảng Tham khảo
Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính và truyền thông
 • Các khái niệm cơ bản
 • Kiến trúc phân tầng: OSI, TCP/IP
Download [1] Chapter 1
Chương 2. Tầng vật lý
 • Điều chế tín hiệu
 • Dồn kênh, phân kênh
 • Các phương tiện truyền dẫn
Download [3] Chapter 3, 4, 5
Chương 3. Tầng liên kết dữ liệu
 • Các chức năng cơ bản
 • Điều khiển truy nhập đường truyền
 • Mạng cục bộ (LAN): Ethernet, chuyển mạch
 • Mạng diện rộng (WAN): ATM, PPP
Download [1] Chapter 5
[2] Chapter 2
Chương 4. Tầng mạng
 • Giao thức IP
 • Định tuyến
 • ICMP, NAT, DHCP
Download [1] Chapter 4
[2] Chapter 4, 5, 6
[3] Chapter 18, 19
Chương 5. Tầng giao vận
 • Chức năng cơ bản của tầng giao vận
 • Hoạt động của giao thức UDP
 • Hoạt động của giao thức TCP
 • Kiểm soát luồng và kiểm soát tắc nghẽn
Download [1] Chapter 3
[2] Chapter 4
[3] Chapter 20
Chương 6. Tầng ứng dụng
 • Chức năng các mô hình hoạt động của tầng ứng dụng
 • Một số dịch vụ mạng: DNS, Web, Email, Truyền file
Download [1] Chapter 2
[2] Part 2
[3] Part 6

THỰC HÀNH
Bài thực hành Học kỳ 20211: Đang cập nhật


QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Tuân thủ các quy định tại phòng thực hành
2. In tài liệu thực hành(bao gồm tài liệu hướng dẫn và mẫu báo cáo từ trang 1-39), đọc kỹ tài liệu và ôn tập nội dung kiến thức liên quan
Lưu ý: Nên in theo từng bài để dễ nộp báo cáo khi kết thúc buổi thực hành
3. Mang theo tài liệu thực hành khi đến thực hành
4. Làm bài thực hành theo hướng dẫn trong tài liệu. Không thực hiện các nội dung khác với hướng dẫn thực hành, trừ khi có yêu cầu của người hướng dẫn
5. Nộp báo cáo thực hành và các kết quả khác theo yêu cầu và hướng dẫn khi kết thúc buổi thực hành
6. Tất cả các bài thực hành có dấu hiệu sao chép kết quả và nội dung báo cáo dưới mọi hình thức và với bất cứ lý do nào sẽ được chấm 0 điểm.
ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Download bảng điểm thi giữa kỳ tại đây .
Mọi thắc mắc được giải đáp trực tiếp tại phòng 405, từ 15h15-16h00 ngày 30/06/2022.


Quy định điểm quá trình
Điểm quá trình = 0.6 * Điểm thực hành + 0.4 * Điểm thi giữa kỳ

Điểm thực hành = Trung bình cộng điểm các bài thực hành
QUY ĐỊNH ĐIỂM THI CUỐI KỲ
Download bảng điểm tại đây .
Nếu sinh viên có thắc mắc, gửi email trước ngày 12/09/2021.
Sau thời gian trên, mọi thắc mắc về điểm số được giải quyết theo quy định phúc tra của trường.