Giới thiệu

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên, Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm,
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông,  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nôi.
 
Liên hệ:
  Phòng 601, Nhà B1
  Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  1, Dai Co Viet, Hai Ba Trung
  Hanoi, Vietnam
  Email: hungnt@soict.hust.edu.vn